Hlavní obsah

chapter [ˈtʃæptə]

Vyskytuje se v

last: the last 3 pages of the chapterposlední 3 strany té kapitoly

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat