Hlavní obsah

book [bʊk]

Podstatné jméno

  1. knížka, kniha, svazektext bookučebnicebook reststojan na knihu pro čtení
  2. of sth sešit(ek) kupónů, známek ap., kniha čeho návštěv ap.book of stampsbloček známek
  3. books účetnictví, účty, účetní knihykeep the booksvést účetnictvíekon. book entryúčetní položkaekon. rate booksazebník

Slovní spojení

address book black book blue book book club book plate book value bookbinder bookbinding bookcase bookend bookkeeper bookkeeping bookmaker bookmaking bookmark bookseller bookshelf bookshop bookstall bookstore bookworm casebook cheque book cheque-book journalism coffee-table book colouring book comic book cookbook cookery book copybook course book exercise book guidebook handbook log book notebook order book passbook phone book phrase book pocketbook prayer book rule book school book scrapbook sketchbook statute book storybook stud book telephone book textbook workbook yearbook

Vyskytuje se v

black book: be in sb's black booksbýt u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u koho

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

accountancy: ekon. accountancy booksúčetní knihy

booking: advance bookingpředprodej, rezervace předem

booking: block bookinghromadná rezervace

concertina: concertina bookleporelo skládací knížka

design: design bookvzorkovník, katalog návrhů

herd: herd bookplemenná kniha dobytka

jest: jest-booksbírka anekdot

mug: mug bookkniha s fotkami zločinců

office: ticket/BrE booking officepokladna, prodej lístků v kině ap.

place: place a book with a publishernajít vydavatele pro knihu autor ap.

pop-up: pop-up bookprostorové leporelo

psalm: bibl. the Book of PsalmsKniha žalmů

rate: ekon. rate booksazebník

reading: reading-bookčítanka

recipe: recipe bookkniha receptů, kuchařka

reference: reference bookodborná/specializovaná příručka/literatura encyklopedie, slovník - k ověření fakt

rule book: party rule bookstanovy strany

sample: sample bookvzorník, vzorkovník, vzorkovnice kniha vzorků

set: set bookpovinná četba určitá kniha

song: song bookzpěvník

statutory: statutory bookspovinně vedené záznamy firmy ap.

stock: stock bookskladní kniha

travel: travel bookcestovní průvodce, průvodce na cesty kniha

verse: book of versesbírka básní

visitor: visitors' booknávštěvní kniha na významném místě ap.

witchcraft: witchcraft bookčarodějnická kniha, kniha kouzel

ahead: book aheadrezervovat si předem

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

there: There is a book on the table.Na stole je kniha.

titled: a book titled ...kniha s názvem ...

četba: povinná četbarequired reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set book

knížka: žákovská knížkapupil's record book

konverzační: konverzační příručkaphrase book

letenka: rezervovat si letenkubook a plane ticket

naučný: (populárně) naučná literatura(popular) science books

omalovánka: omalovánkycolouring book

pamětní: pamětní kniha návštěvnickávisitors book

peněžní: peněžní deníkcash book

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

poukázka: knižní poukázkabook token

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

předpis: podle předpisůaccording to regulations, přen. by the book

převod: ekon. účetní převodbook transfer

recept: kniha receptůrecipe book

rozlít: přen. rozlít si to u kohoget into sb's bad books

sbírka: práv. sbírka zákonůhl. BrE statute book, zákoník (legal) code

spořitelní: spořitelní knížkasavings book

účetní: účetní knihy/obdobíaccounting books/period

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

zákon: sbírka zákonůhl. BrE statute book, legal code

žalm: Kniha žalmůthe Book of Psalms

bez, beze: kniha bez obrázkůbook with no pictures

být: Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.

ještě: Ještě tu knihu má.She still has the book.

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

název: kniha s názvem...a book titled...

nést: Kniha nese název ...The book has the title/is (en)titled ...

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

objednat: objednat si stůlbook a table

přeložit: Přeložil tu knihu do angličtiny.He translated the book into English.

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

sehnat: Kde seženu tu knihu?Where can I get the book?

srovnat: Srovnala (si) knihy.She arranged her books.

ti, ty, ta: ty knihy na policithose books on the shelf

učený: učené knihylearned books

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

určený: kniha určená dětembook intended for children, children's book

úryvek: úryvek z nové knihyextract from a new book

vázat: polygr. vázat knihybind books

zabývat se: kniha zabývající se ...book dealing with ...

zadat: zadat si stůlreserve/book a table

zapsat: zapsat (si) co do sešituwrite sth down in the exercise book

zavřít: zavřít knihu/deštníkclose a book/an umbrella

zpracovat: zpracovat knihu pro zfilmováníadapt a book for the screen

hodit se: hodit se komu do krámusuit sb's book

vesnice: To je pro mne španělská vesnice.It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.

vroubek: mít u koho vroubekbe in sb's bad books