Hlavní obsah

textbook, text book [ˈtekstˌbʊk]

Přídavné jméno

  • textbook case/exampleučebnicový případ/příklad