Hlavní obsah

booking [ˈbʊkɪŋ]

Vyskytuje se v

black book: be in sb's black booksbýt u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u koho

book: booksúčetnictví, účty, účetní knihy

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

book: bring sb to bookvolat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.

book: closed bookšpanělská vesnice, velká neznámá o někom či něčem pro nás neznámém

book: be fully booked/booked solid/booked upbýt plný/(plně) obsazený hotel ap.

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

accountancy: ekon. accountancy booksúčetní knihy

book: text bookučebnice

book: book reststojan na knihu pro čtení

book: book of stampsbloček známek

book: keep the booksvést účetnictví

book: ekon. book entryúčetní položka

book: ekon. rate booksazebník

concertina: concertina bookleporelo skládací knížka

design: design bookvzorkovník, katalog návrhů

herd: herd bookplemenná kniha dobytka

jest: jest-booksbírka anekdot

mug: mug bookkniha s fotkami zločinců

office: ticket/BrE booking officepokladna, prodej lístků v kině ap.

place: place a book with a publishernajít vydavatele pro knihu autor ap.

pop-up: pop-up bookprostorové leporelo

psalm: bibl. the Book of PsalmsKniha žalmů

rate: ekon. rate booksazebník

reading: reading-bookčítanka

recipe: recipe bookkniha receptů, kuchařka

reference: reference bookodborná/specializovaná příručka/literatura encyklopedie, slovník - k ověření fakt

rule book: party rule bookstanovy strany

sample: sample bookvzorník, vzorkovník, vzorkovnice kniha vzorků

set: set bookpovinná četba určitá kniha

song: song bookzpěvník

statutory: statutory bookspovinně vedené záznamy firmy ap.

stock: stock bookskladní kniha

travel: travel bookcestovní průvodce, průvodce na cesty kniha

verse: book of versesbírka básní

visitor: visitors' booknávštěvní kniha na významném místě ap.

witchcraft: witchcraft bookčarodějnická kniha, kniha kouzel

ahead: book aheadrezervovat si předem

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

there: There is a book on the table.Na stole je kniha.

titled: a book titled ...kniha s názvem ...

četba: povinná četbarequired reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set book

knížka: žákovská knížkapupil's record book

konverzační: konverzační příručkaphrase book

letenka: rezervovat si letenkubook a plane ticket

naučný: (populárně) naučná literatura(popular) science books

omalovánka: omalovánkycolouring book

pamětní: pamětní kniha návštěvnickávisitors book

peněžní: peněžní deníkcash book

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

poukázka: knižní poukázkabook token

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book

předpis: podle předpisůaccording to regulations, přen. by the book

převod: ekon. účetní převodbook transfer

recept: kniha receptůrecipe book

rozlít: přen. rozlít si to u kohoget into sb's bad books

sbírka: práv. sbírka zákonůhl. BrE statute book, zákoník (legal) code

spořitelní: spořitelní knížkasavings book

účetní: účetní knihy/obdobíaccounting books/period

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

zákon: sbírka zákonůhl. BrE statute book, legal code

žalm: Kniha žalmůthe Book of Psalms

bez, beze: kniha bez obrázkůbook with no pictures

být: Zrovna jsem četl knihu.I was just reading a book.

ještě: Ještě tu knihu má.She still has the book.

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

název: kniha s názvem...a book titled...

nést: Kniha nese název ...The book has the title/is (en)titled ...

o: kniha o sto stranáchbook of one hundred pages

objednat: objednat si stůlbook a table

přeložit: Přeložil tu knihu do angličtiny.He translated the book into English.

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

sehnat: Kde seženu tu knihu?Where can I get the book?

srovnat: Srovnala (si) knihy.She arranged her books.

ti, ty, ta: ty knihy na policithose books on the shelf

učený: učené knihylearned books

účetnictví: ekon. vést účetnictvíkeep the books

určený: kniha určená dětembook intended for children, children's book

úryvek: úryvek z nové knihyextract from a new book

vázat: polygr. vázat knihybind books

zabývat se: kniha zabývající se ...book dealing with ...

zadat: zadat si stůlreserve/book a table

zapsat: zapsat (si) co do sešituwrite sth down in the exercise book

zavřít: zavřít knihu/deštníkclose a book/an umbrella

zpracovat: zpracovat knihu pro zfilmováníadapt a book for the screen

hodit se: hodit se komu do krámusuit sb's book

vesnice: To je pro mne španělská vesnice.It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.

vroubek: mít u koho vroubekbe in sb's bad books