Hlavní obsah

ti, ty, ta

Zájmeno

  1. (známí ze souvislosti) the, thoseKde jsou ty papíry?Where are the papers?ti, kdo ...those who ...
  2. (tamti, tamty) those(tito) thesety knihy na policithose books on the shelfTi z vás, kteří ...Those of you who ...
  3. (oni) they

Vyskytuje se v

in: in doing sopři tom, tím danou činností

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

come over: What's come over you?Co to popadlo?, Co to do tebe vjelo?

do: How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?

do: Do you like it?Líbí se ti to?

do: You don't have it, do you?Ty to nemáš, nebo snad ano?

flip: You are being flip.Ty to (moc) zlehčuješ.

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

how: How was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

issue: That is not the issue.O to (tu) nejde.

like: Did you like it?Líbilo se ti to?

long: Don't be long.ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

straight: I'll be straight with you.Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá to vůbec?

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. here - there

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

hezký: Máte to tu hezké. u vás doma ap.You have a nice place/home.

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

mrzet: To bude mrzet.You're going to regret it.

napadnout: to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

naučit: Kdo to naučil?Who taught you that?

omlouvat: To neomlouvá.That's no excuse!

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

tebe, tě: Tebe to nezajímá?Are you not interested in it?

ti: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

ti: ti to vysvětlím.I will explain it to you.

ti: Líbí se ti to?Do you like it?

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

tobě: Tobě to nevadí?Don't you mind it?

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

uškodit: To ti nijak neuškodí.It will do you no harm.

vidět: Ať už tu nevidím.Get lost.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!