Hlavní obsah

ti, ty, ta

Zájmeno

  1. (známí ze souvislosti) the, thoseKde jsou ty papíry?Where are the papers?ti, kdo ...those who ...
  2. (tamti, tamty) those(tito) thesety knihy na policithose books on the shelfTi z vás, kteří ...Those of you who ...
  3. (oni) they

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. here - there

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

dlužit: Dlužím ti to.I owe you that., I owe it to you.

hezký: Máte to tu hezké. u vás doma ap.You have a nice place/home.

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

mrzet: To tě bude mrzet.You're going to regret it.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

omlouvat: To tě neomlouvá.That's no excuse!

po: Po tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

prosit: To bych prosil!je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

slušet: Moc ti to sluší.You look great., ty šaty ap. It looks great on you.

ti: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

tobě: Tobě to nevadí?Don't you mind it?

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

tebe, tě: Tebe to nezajímá?Are you not interested in it?

in: při tom, tím danou činnostíin doing so

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

anyone: Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.If anyone deserves it, it's you.

business: To není tvoje věc., Po tom ti nic není.It's not your business.

come over: Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?What's come over you?

do: Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?How did you do?

flip: Ty to (moc) zlehčuješ.You are being flip.

for: To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.I'm happy for you.

go for: Pro tebe to platí taky.The same goes for you.

how: Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How was it?

inconvenient: Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...If it is inconvenient for you ...

issue: O to (tu) nejde.That is not the issue.

like: Líbilo se ti to?Did you like it?

long: Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.Don't be long.

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

play: Mám ti to CD pustit?Shall I play the CD for you?

straight: Budu k tobě upřímný., Řeknu ti to narovinu.I'll be straight with you.

there: V tom ti mohu pomoci.I can help you there.

way: Zajímá tě to vůbec?Are you interested in it in any way?

would: Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.If I had known it, I would have told you.

finder: Kdo to našel, toho to je.hovor. Finders keepers.

uškodit: To ti nijak neuškodí.It will do you no harm.

vidět: Ať už tě tu nevidím.Get lost.

zabrat: Jak dlouho ti to zabere?How long will it take you?