Hlavní obsah

issue [ˈɪʃjuː or ɪsjuː]

Podstatné jméno

  1. of sth záležitost, věc, otázka čeho k projednání ap.raise the issue of sthnadnést problém čehohave an issue with sthmít problém s čímside issuevedlejší věc
  2. the issue to zásadní, hlavní téma/věc to o co jdeThat is not the issue.O to (tu) nejde.
  3. vydání, výtisk, číslo časopisu ap.
  4. vystavení dokumentu, emise cenin ap., vydání tiskovin, peněz ap.date of issuedatum vystavení pasu ap.share issueemise akcií
  5. vytékání, vylévání se

Vyskytuje se v

issue: to zásadní, hlavní téma/věc to o co jdethe issue

arrest: (vydat) zatykač na koho(issue an) arrest warrant for sb

bedfellow: být v tom zajedno s kýmbe bedfellows with sb on the issue

bond: vydat dluhopisyissue bonds

decree: vydat výnosissue a decree

edict: vydat ediktissue an edict

hot: nejaktuálnější problém, ožehavé témahot issue

invoice: vystavit fakturuissue/make out an invoice

threat: hrozit komu smrtíissue threats to sb's life

topical: aktuální událostitopical issues

debate: O této věci se zeširoka debatovalo.This issue was widely debated.

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

hrotit: hrotit topush it/the issue

intimnost, intimita: intimnostiintimacies, intimate issues

nařízení: vydat nařízeníissue an order

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

příkaz: vydat/dát příkazissue/give an order

rozkaz: vydat rozkaz k čemuissue an order to do sth

výdejní: výdejní pultissue counter, v lékárně dispensing counter

zvláštní: zvláštní vydání novin ap.special issue, extra

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

vystavit: vystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoice

koleno: lámat to přes koleno záležitost ap.force the issue