Hlavní obsah

faktura

Podstatné jméno, rod ženský

  • invoice, billfin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

Vyskytuje se v

pro forma: ekon. pro forma fakturapro-forma invoice

vystavit: vystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoice

invoice: vystavit fakturuissue/make out an invoice

note: poslední upomínka (o zaplacení), AmE faktura splatná na požádáníekon. demand note

payment: zaplacení ihned po obdržení fakturypayment on invoice

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice