Hlavní obsah

payment [ˈpeɪmənt]

Podstatné jméno

  1. platba, (za)placení, úhradaadvance paymentplatba předem, zálohová platba, akontacemake a paymentprovést platbu, zaplatitpayment on invoicezaplacení ihned po obdržení fakturypayment in kindplatba v naturáliích, věcné plněnípayment to accountplatba na účetterms of paymentplatební podmínkyadditional paymentdoplatek, doplacení
  2. vyplacení, výplata částky

Vyskytuje se v

account: payment on accountzálohová platba (daně)

balance: ekon. balance of paymentsplatební bilance

debt: debt paymentssplátky dluhu

disability: disability paymentinvalidní důchod finanční dávka

down payment: make a down payment on sthsložit zálohu na co

earnest: earnest payment/moneyzávdavek, záloha na koupi nemovitosti

evict: evict sb for non-payment of rentvystěhovat koho pro neplacení nájemného

ex gratia: ex gratia paymentdobrovolná platba

final: ekon. final paymentzávěrečná platba

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba, platba v prodlení

periodic: periodic paymentperiodicky se opakující platba

progress: ekon. progress paymentspostupné platby

prompt: prompt paymentokamžitá/promptní platba

receipt: payment receiptpotvrzení o zaplacení, potvrzení platby

redundancy: ekon. redundancy paymentodškodné/odstupné za propuštění při nadstavu zaměstnanců

request: request for paymentžádost o zaplacení

bezhotovostní: bezhotovostní placenícashless payment, svolením k inkasu direct debit

brána: platební bránapayment gateway

doklad: doklad o zaplacení/koupiproof of payment/purchase

hotovost: platba v hotovosticash payment, na místě hovor. spot cash

invalidní: invalidní důchoddisability pension, BrE personal independence payment

platba: provést platbumake a payment

platba: platba v hotovosticash payment

platební: platební příkazpayment order

platební: platební kartapayment card, debetní debit card

plnění: pojistné plněnívýplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit

příkaz: platební příkazpayment order

příkaz: trvalý (platební) příkazstanding (payment) order, banker's order

splátkový: splátkový kalendářpayment schedule

terminál: platební terminálpayment terminal, POS terminal

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

zálohový: ekon. zálohová platbaadvance payment, daně payment on account

výplata: výplata v hotovosticash payment