Hlavní obsah

payment [ˈpeɪmənt]

Podstatné jméno

  1. platba, (za)placení, úhradaadvance paymentplatba předem, zálohová platba, akontacemake a paymentprovést platbu, zaplatitpayment on invoicezaplacení ihned po obdržení fakturypayment in kindplatba v naturáliích, věcné plněnípayment to accountplatba na účetterms of paymentplatební podmínkyadditional paymentdoplatek, doplacení
  2. vyplacení, výplata částky

Vyskytuje se v

account: zálohová platba (daně)payment on account

balance: platební bilanceekon. balance of payments

debt: splátky dluhudebt payments

disability: invalidní důchod finanční dávkadisability payment

earnest: závdavek, záloha na koupi nemovitostiearnest payment/money

evict: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for non-payment of rent

ex gratia: dobrovolná platbaex gratia payment

final: závěrečná platbaekon. final payment

overdue: (dlouho) dlužná platba(long) overdue payment

payment: platba předem, zálohová platba, akontaceadvance payment

periodic: periodicky se opakující platbaperiodic payment

progress: postupné platbyekon. progress payments

prompt: okamžitá/promptní platba, okamžité (za)placeníprompt payment

receipt: potvrzení o zaplacení, potvrzení platbypayment receipt

redundancy: odškodné/odstupné za propuštění při nadstavu zaměstnancůekon. redundancy payment

request: žádost o zaplacenírequest for payment

bezhotovostní: bezhotovostní placenícashless payment, svolením k inkasu direct debit

brána: platební bránapayment gateway

doklad: doklad o zaplacení/koupiproof of payment/purchase

hotovost: platba v hotovosticash payment, na místě hovor. spot cash, money down

invalidní: invalidní důchoddisability pension, BrE personal independence payment, v Británii do roku 2013 disability living allowance, v Británii do roku 2011 incapacity benefit

platba: provést platbumake a payment

platební: platební příkazpayment order

plnění: pojistné plněnívýplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit, peněžitá náhrada též indemnity

příkaz: platební příkazpayment order

splátkový: splátkový kalendářpayment schedule, schedule of payments

terminál: platební terminálpayment terminal, POS terminal

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

zálohový: ekon. zálohová platbaadvance payment, daně payment on account

výplata: výplata v hotovosticash payment

down payment: složit zálohu na comake a down payment on sth