Hlavní obsah

problem [ˈprɒbləm]

Vyskytuje se v

problem: no problemto není/žádný problém, klidně souhlas ap.

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

behavioural: behavioural problemsproblémy s chováním

everyday: everyday problemskaždodenní problémy

heart: heart problemssrdeční potíže

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

liquidity: liquidity problemsproblémy s likviditou

respiratory: respiratory problemsdýchací obtíže

teenage: teenage problemsproblémy mladistvých

tractable: tractable problemssnadno zvladatelné problémy

be: There is a problem here.Je tu problém.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

akorát: only that..., the (only) problem is that...akorát, že... jenže, omezení

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

klidně: přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.Klidně!

problém: be facing a problem, be faced with a problembýt postaven před problém

problémový: problem/troubled childproblémové dítě

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

vyřešit: solve a riddle/problemvyřešit hádanku/problém

zač: No problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.Není zač. po poděkování

maličkost: It's no problem.To je maličkost. na žádost ap.

narazit: run into problemsnarazit na problémy

: What is it/the problem?Oč běží?

případný: potential problemspřípadné problémy

spočívat: The problem lay in ...Problém spočíval v ...

tu: There is a certain problem here.Je tu jistý problém.

u: problems in some patientsproblémy u některých pacientů

úloha: chess problemšachová úloha

vadit: Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.To nevadí.

vážný: serious problemvážný problém

vzniknout: Problems have occurred.Vznikly problémy.

závada: be no problem, be (quite) okay, neškodit do no harmnebýt na závadu

hand: problem in handaktuální problém