Hlavní obsah

confined [kənˈfaɪnd]

Vyskytuje se v

confine: be confinedto sth být zavřený kde v ústavu ap.

confine: confineshranice

confine: be confined to bedbýt upoután na lůžko

confine: within the confines of sthna ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čeho

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

lůžko: být upoután na lůžkobe confined to bed

upoutat: přen. být upoután na lůžkobe confined to bed

stísněný: strach ze stísněných prostorfear of confined spaces