Hlavní obsah

confined [kənˈfaɪnd]

Vyskytuje se v

confined: be confined to sth(do)týkat se pouze čeho místa, skupiny, vztahovat se jen k čemu, být omezen na co jev ap.

bed: He is confined to bed.Je upoutaný na lůžko.

lůžko: be confined to bedbýt upoután na lůžko

upoutat: be confined to bedpřen. být upoután na lůžko

stísněný: fear of confined spacesstrach ze stísněných prostor

confine: be confinedto sth být zavřený kde v ústavu ap.