Hlavní obsah

bound [baʊnd]

Související hesla

pt&pp of bind

Sloveso

  1. skákat, běžet, letět velkými kroky nebo skoky
  2. bound aheadvyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.

Vyskytuje se v

bind over: bind sb over to do sthzavázat soudním příkazem koho, dát komu podmínku soudně nařídit

bound: be bound tomuset z přirozených příčin ap., být povinen

hand: bound hand and footse spoutanýma rukama i nohama

binding: práv. legally bindingprávně závazný

joist: binding joistvazný trám

legally: legally bindingprávně závazný

outward: outward boundodjíždějící, opouštějící domov, odplouvající, vyplouvající z přístavu, loď, cestující, odjíždějící vlak

wire: binding wirevázací drát

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

právně: legally bindingprávně závazný

prekérní: be in a bind, be in an awkward situationbýt v prekérní situaci

vázání: ski/safety bindingsport. lyžařské/bezpečnostní vázání

vázaný: bound by a contractsmluvně vázaný, vázaný smlouvou

zámezí: out(-of-bounds)do zámezí

železo: shackle sb, put sb in chains, bind sb with shacklesdát/vsadit koho do želez

rámec: within the bounds of possibilityv rámci možností

vázat: bind bookspolygr. vázat knihy

vozík: be in a wheelchair, be wheelchair-boundbýt (upoutaný) na vozíku invalidním

zakázat: This area is out of bounds.Do této oblasti je vstup zakázán.

bind: bind osfzavázat se