Hlavní obsah

binding [ˈbaɪndɪŋ]

Podstatné jméno

  1. vazba knižníleather bindingkožená vazba
  2. lem, obruba pro ochranu či ozdobu
  3. svázánístav. binding joistvazný trámec stropní, podlahovýbinding agentpojivobinding wirevázací drát
  4. (lyžařské) vázání

Vyskytuje se v

bind over: bind sb over to do sthzavázat soudním příkazem koho, dát komu podmínku soudně nařídit

bound: be bound tomuset z přirozených příčin ap., být povinen

bound: be bound to do sthjistě, určitě, muset

hand: bound hand and footse spoutanýma rukama i nohama

bind: bind osfzavázat se

bind: be bound by sthbýt vázán čím zákonem, smlouvou, pravidly

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

bound: bound aheadvyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.

joist: binding joistvazný trám

legally: legally bindingprávně závazný

outward: outward boundodjíždějící, opouštějící domov, odplouvající, vyplouvající z přístavu, loď, cestující, odjíždějící vlak

wire: binding wirevázací drát

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

namířit: mít namířeno kambe heading, AmE be headed swh, for sth, be going swh, be bound for sth

právně: právně závaznýlegally binding

prekérní: být v prekérní situacibe in a bind, be in an awkward situation

vázání: sport. lyžařské/bezpečnostní vázáníski/safety binding

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoubound by a contract

vázat: polygr. vázat knihybind books

vázat: být vázán slibembe bound by a pledge

vozík: být (upoutaný) na vozíku invalidnímbe in a wheelchair, be wheelchair-bound