Hlavní obsah

adhesive [ədˈhiːsɪv]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

tape: (adhesive) tape(samo)lepicí páska

mixed: mixed adhesivevícesložkové lepidlo

plaster: adhesive plasterleukoplast

rubber: rubber adhesivekaučukové lepidlo

starch: starch adhesiveškrobové lepidlo

lepicí: lepicí páskaadhesive tape, široká izolační Duck/duct tape

páska: lepicí páskaadhesive/BrE sticky/AmE Scotch tape, BrE Sellotape, široká plastová duct/Duck tape

samolepicí: samolepicí páskaadhesive tape, AmE Scotch tape