Hlavní obsah

adhesively [ədˈhiːsɪvlɪ]

Vyskytuje se v

tape: (adhesive) tape(samo)lepicí páska

mixed: mixed adhesivevícesložkové lepidlo

plaster: adhesive plasterleukoplast

rubber: rubber adhesivekaučukové lepidlo

starch: starch adhesiveškrobové lepidlo

lepicí: adhesive tape, široká izolační Duck/duct tapelepicí páska

páska: adhesive/BrE sticky/AmE Scotch tape, BrE Sellotape, široká plastová duct/Duck tapelepicí páska

samolepicí: adhesive tape, AmE Scotch tapesamolepicí páska

adhesive: adhesive tapelepicí páska