Hlavní obsah

plaster [ˈplɑːstə]

Sloveso

  1. omítnout, (z)omítat zeď
  2. sth with sth polepit co čím stěnu plakáty ap.
  3. osf in sth napatlat se čím

Vyskytuje se v

plastered: be plastered all over sthbýt rozmáznutý v čem/kde událost v novinách ap.

sádrový: plaster castsádrový odlitek

sádra: have a leg/arm in BrE plaster/a castmít nohu/ruku v sádře

Dán: hovor. plastered, BrE sloshed, slang. blotto, soused(ožralý) jako Dán

opice: be plastered, hovor. be boozed (up), be pickled, BrE be sloshedmít opici

plaster: adhesive plasterleukoplast