Hlavní obsah

Dán

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

adieu: dát komu sbohem, rozloučit se s kýmbid sb adieu

auction: dát do dražbyput up for auction

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

bite: dát čemu řízgive sth some bite

boil: dát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varuboil a kettle, put a kettle on to boil

break: dát si pauzutake a break

breather: dát si pauzu, odpočinout sihovor. take a breather

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

call: vzít si oddechový čas, přen. dát si pauzucall time, call a time-out

charge: dát komu na starost co, svěřit co komu činnostput sb in charge of sth

choose: vybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběruchoose sth over sth

close: snožit, dát nohy k soběclose one's legs

consent: dát svůj souhlas k čemugive one's consent to sth

conversation: dát se do řeči/hovoru s kýmenter into conversation with sb

court: dát koho k soudu, zažalovat kohopráv. take sb to court

cross: dát si nohu přes nohucross one's legs

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

Dane: Dáni, Dánovéthe Danes

dinner: dát si co k večeřihave sth for dinner

dish out: dát komu co proto zkritizovat, potrestatdish out criticism/punishment to sb

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchudissolve into laughter

divorce: rozvést se, dát se rozvéstget a divorce

donation: dát/poslat dar komu/čemu dobročinnýmake a donation to sb/sth

enter into: dát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kýmenter into conversation with sb

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

farewell: dát sbohem komu, rozloučit se s kýmbid sb farewell

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

fit: dát se jíst, být vhodný k jídlube fit to eat/to be eaten

food: dát komu podnět k zamyšlenígive sb food for thought

forth: vytvořit co, dát vznik(nout) čemukniž. bring forth sth

free: dát komu volnost/volnou ruku v čemleave sb free to do sth

gallop: dát se do tryskubreak into gallop

get: jít na to, dát se do toho činnostiget to it

give: dát zadostiučiněnígive satisfaction

go: dát se dohromady, spojit se s kýmgo in with sb

going-over: dát komu co proto, podat si kohogive sb a going-over

hat-trick: dát hattrickscore a hat-trick

honour: dát komu čestné slovogive sb one's word of honour

injection: dát komu injekcigive sb an injection

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

licence: opravňovat koho k čemu, dát komu oprávnění k čemugive sb (a) licence to do sth

line: dát si lajnu čeho drogy ap.do a line of sth

loose: vydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnitlet loose

make: dát slib, slíbit (že)make a promise

manifest: dát jasně najevo, jasně projevit comake sth manifest

move: dát (se) do pohybuget moving

order: dát příkazgive order

pawn: zastavit, dát do zástavy coput sth in pawn

plant: dát pusu komu, políbit kohoplant a kiss on sb

point: souhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit kohotake sb's point

preference: dát přednost komu/čemu, upřednostnit koho/cogive preference to sb/sth

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

promise: dát slibmake a promise

proud: naplnit koho hrdostí, dát komu důvod k hrdostimake sb proud

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

put: zkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na kohoput sb in touch with sb

record: dát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronéstput/place sth on record

repair: nechat/dát (si) co opravithave/get sth repaired

report: dát koho do hlášení za disciplinární prohřešekvoj. put sb on report

resolution: dát si předsevzetí, předsevzít simake a resolution

riddle: dát komu hádankuask sb a riddle

right: dát do pořádku, napravit, spravit comake sth right

run: rozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkatbreak into a run

safekeeping: dát co komu do úschovygive sth to sb for safekeeping

sanction: dát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čímgive sanction to sth

see: dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...see (to it) that ...

set: pustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset to sth

a, an: Dám si jablko.I'll have an apple.

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

basket: dát košscore a basket

care: Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?Would you care for some juice?

come around: Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?What can I do to make you come around?

distance: Dá se tam dojít pěšky.It is within walking distance.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

darn: darn(ed)zatracený, zpropadený zdůraznění

peer: peer through/out ofsth vykukovat odkud