Hlavní obsah

Dán

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

adieu: dát komu sbohem, rozloučit se s kýmbid sb adieu

auction: dát do dražbyput up for auction

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

bite: dát čemu řízgive sth some bite

boil: dát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varuboil a kettle, put a kettle on to boil

break: dát si pauzutake a break

breather: dát si pauzu, odpočinout sihovor. take a breather

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

close: snožit, dát nohy k soběclose one's legs

consent: dát svůj souhlas k čemugive one's consent to sth

conversation: dát se do řeči/hovoru s kýmenter into conversation with sb

court: dát koho k soudu, zažalovat kohopráv. take sb to court

cross: dát si nohu přes nohu, zkřížit nohycross one's legs

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

Dane: Dáni, Dánovéthe Danes

dinner: dát si co k večeřihave sth for dinner

dish out: dát komu co proto zkritizovat, potrestatdish out criticism/punishment to sb

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat sedissolve into laughter

enter into: dát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kýmenter into conversation with sb

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

farewell: dát sbohem komu, rozloučit se s kýmbid sb farewell

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

food: dát komu podnět k zamyšlenígive sb food for thought

forth: vytvořit co, dát vznik(nout) čemukniž. bring forth sth

gallop: dát se do tryskubreak into gallop

give: dát zadostiučiněnígive satisfaction

go: dát se dohromady, spojit se s kýmgo in with sb

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

hat-trick: dát hattrickscore a hat-trick

honour: dát komu čestné slovogive sb one's word of honour

injection: dát komu injekcigive sb an injection

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

laughter: rozesmát se, rozchechtat se, dát se do smíchuburst into laughter

lead: pustit/dát psa z vodítka/na vodítkolet/put the dog off/on the lead

licence: opravňovat koho k čemu, dát komu oprávnění k čemugive sb (a) licence to do sth

loose: vydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnitlet loose

make: dát slib, slíbit (že)make a promise

manifest: dát jasně najevo, jasně projevit comake sth manifest

move: dát (se) do pohybuget moving

order: dát příkazgive order

pawn: zastavit, dát do zástavy coput sth in pawn

plant: dát pusu komu, políbit kohoplant a kiss on sb

preference: dát přednost komu/čemu, upřednostnit koho/cogive preference to sb/sth

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

promise: dát slibmake a promise

proud: naplnit koho hrdostí, dát komu důvod k hrdostimake sb proud

pull: zotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupypull round

put: zkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na kohoput sb in touch with sb

record: dát/zanést do záznamu/zápisuput sth on record

repair: nedat se (již) opravit, být neopravitelnýbe beyond repair

resolution: dát si předsevzetí, předsevzít simake a resolution

riddle: dát komu hádankuask sb a riddle

safekeeping: dát co komu do úschovygive sth to sb for safekeeping

sanction: dát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čímgive sanction to sth

see: dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...see (to it) that ...

set: pustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset to sth

shout: dát komu věděthovor. give sb a shout

smarten up: dát se do pořádku, upravit se, hodit se do galasmarten osf up

snooze: dát si šlofíka/dvacet, zdřímnout/schrupnout sitake/have a snooze

a, an: Dám si jablko.I will have an apple.

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

basket: dát košscore a basket

care: Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?Would you care for some juice?

distance: Dá se tam dojít pěšky.It is within walking distance.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

fit: To se nedá jíst.It is not fit to eat.

hand: Zvedni ruku., Dej ruku nahoru.Put your hand up.

harm: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

have: Dal jsem si umýt auto.I had my car washed.

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

in: Dej to do ledničky.Put it in the fridge.

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

meet: Kde si dáme sraz?Where shall we meet?