Hlavní obsah

court [kɔːt]

Podstatné jméno

  1. soud, soudní dvůrHe was in court for ...Byl u soudu kvůli ...court costssoudní výlohycourt of conciliationsmírčí soudcourt of bankruptcykonkurzní souddivorce courtrozvodový soudEuropean Court of JusticeEvropský soudní dvůrEuropean Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva
  2. soudní tribunál, členové soudu
  3. sport.hřiště na tenis, volejbal ap., kurt, dvorec
  4. dvůr královský

Vyskytuje se v

ball: teď je to na kom má povinnost učinit další krokthe ball is in sb's court

court: jít k soudu s požadavkem ap.go to court

court shoe: lodičky dámské botycourt shoes

ward: poručenec, svěřenec, chráněnec soudu nezletilý, svěřená osobaward (of court)

arbitration: rozhodčí/arbitrážní soudpráv. court of arbitration

basketball: basketbalové hřištěbasketball court

bring: postavit koho před soudbring sb to trial, bring sb before the court

criminal: trestní soudcriminal court

ecclesiastical: církevní soudecclesiastical court

failure: nedostavení se k soudupráv. failure to appear in court

file: soudní spisy/aktacourt files

inn: (čtyři) londýnské společnosti baristerů Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's InnBrE Inns of Court

inquiry: vyšetřovací soudcourt of inquiry

justice: soudní dvůrpráv. court of justice

lower: soud nižší instancelower court

papal: papežská kuriepapal court

penal: trestní právo/soudpenal law/court

refer: postoupit případ soudurefer a case to the court

settlement: mimosoudní vyrovnánípráv. out-of-court settlement

supreme: nejvyšší soudSupreme Court

try: projednávaný soudemtried by court

warrant: předvolání k soudu, soudní obsílkawarrant to appear (in court)

youth: soud pro mladistvépráv. Youth Court

dvůr: soudní dvůrcourt

jednací: jednací síňsoudní court room, konferenční conference room

mimosoudní: mimosoudní vyrovnáníout-of-court settlement

odvolací: práv. odvolací soudcourt of appeal(s), appeal/appellate court

okresní: okresní úřad/soud/knihovnadistrict/county council/court/library

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

příkaz: práv. soudní příkazcourt order

soud: být u soudube in court

soudní: (Evropský) soudní dvůr(European) Court of Justice

spis: soudní spisycourt files/records

stanný: stanný soudcourt-martial

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

ucházet se: ucházet se o čí přízeňcourt the favour of sb, dvořit se též court sb

vrchní: práv. vrchní soudhigh court

vyrovnání: práv. soudní/mimosoudní vyrovnáníjudicial/out-of-court settlement

zemský: hist. zemský soudprovincial court

odvolat se: odvolat se k vyššímu souduappeal to a higher court