Hlavní obsah

vyrovnání

Vyskytuje se v

mimosoudní: mimosoudní vyrovnáníout-of-court settlement

účet: vyrovnat účet za cosettle the bill for sth

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb

vyrovnat se: Nic se nevyrovná komu/čemu.Nothing compares to sb/sth.

manoeuvre: med. Valsalvův manévr, přetlakování uší, vyrovnání tlaku v uších ucpáním nosu a zatlačením vzduchu do ušíValsalva manoeuvre

settlement: mimosoudní vyrovnánípráv. out-of-court settlement

substitute: co se nevyrovná čemu, co nemůže nahradit costh is no substitute for sth

compare: komu/čemu se nic nevyrovnánothing compares to sb/sth

vyrovnání: práv. soudní/mimosoudní vyrovnáníjudicial/out-of-court settlement