Hlavní obsah

vyrovnat

Vyskytuje se v

účet: settle the bill for sthvyrovnat účet za co

vyrovnat se: Nothing compares to sb/sth.Nic se nevyrovná komu/čemu.

substitute: sth is no substitute for sthco se nevyrovná čemu, co nemůže nahradit co

compare: nothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovná

vyrovnat: settle accounts, reckon, get even with sbpřen. vyrovnat (si) účty s kým