Hlavní obsah

tie [taɪ]

Slovesopt&pp tied, ger tying

  1. sth (za)vázat, svázat, spoutat co upevnit, připoutattie togethersvázat k sobětie osf (up) in knots over sthztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel
  2. sb/sth to sth přivázat, uvázat, připoutat koho/co k čemuAmE, slang. tie one onopít se, nalít se, ožrat se
  3. sth (around)/over sth, sth with sth zavázat, ovázat, omotat co čím pentlí, šálou, nití ap.
  4. tie a knot in sth, tie sth in a knot uvázat uzel na čem, svázat co do uzlu
  5. be tied to sth přen. být spojený, být provázaný s čím, vázat se k čemu
  6. be tied to sth být vázán, být omezován čím
  7. with sb sport. remizovat, hrát nerozhodně s kým, dopadnout stejně jako kdo
  8. sport.vyrovnat stav/skóre, mít stejné skóre/stejný počet bodů soupeři ap.

Vyskytuje se v

apron: be tied to sb's apron stringsbýt (příliš) ovládaný kým, být závislý na kom

bore: bore sb to tears/to death/stiffnudit koho k smrti

shed: shed tearsronit slzy

shred: tear sb/sth to shredsroztrhat na cucky, přen. ztrhat, rozcupovat koho/co kritikou

strip: tear a strip off sb, tear sb off a stripseřvat, sprdnout, sjet koho

tear: tearspláč, brekot

tear: be tornby sth být rozvrácen čím země válkou ap.

tear apart: tear sb apartzdrtit koho, rvát srdce komu

tear away: tear sb/sth awayfrom sth odtrhnout, odloučit koho/co od čeho

tie down: tie sb downsvazovat, omezovat, vázat koho jeho svobodu, možnosti pohybu ap.

tie down: tie sb downsvázat, přivázat koho

tier: tier(ed)patrový, etážový, víceúrovňový

tie up: tie sth upsvázat, zavázat, převázat co

tie up: tie sb upsvázat koho čím, spoutat koho provazy, pouty

apart: tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

beam: stav. tie beamkleština

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

duct: anat. tear ductslzný kanálek, slzovod

gas: tear gasslzný plyn

joy: tears of joyslzy štěstí/radosti

ligament: torn ligamentspřetržené vazy

score: level/tie the scoresrovnat/vyrovnat skóre

sever: sever one's ties with sb/sthzpřetrhat svazky, přerušit kontakty s kým/čím

tear: tear bombbomba se slzným plynem

tear: burst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláč

tear: be near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláči

tear: be in tearsplakat, brečet

tear: without tearssnadný, bezbolestný

tear: tear sth to piecesroztrhat co na kousky dopis ap., přen. roznést co na kopytech tvrdě zkritizovat

tear: tear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku

tear: tear one's hairrvát si vlasy

tear: go on a tearjít na flám

tear away: tear osf away from sthodtrhnout se, odloučit se, odpoutat se od čeho nerad ap.

tear down: tear down sb's reputationnahlodat/podrýt čí (dobrou) pověst

teardrop: tear-drop shaped(ve) tvaru kapky

tier: two-tierdvouvrstvý, dvouúrovňový, dvoupatrový dort ap.

war: war-torn, war-wornválkou zničený

half: He tore it in half.Roztrhl to vejpůl.

tear: shed tearsronit slzy, plakat

tear: She tore into the room.Vtrhla do místnosti.

tattered: tattered and tornna cimprcampr