Hlavní obsah

knot [nɒt]

Vyskytuje se v

tie: uvázat uzel na čem, svázat co do uzlutie a knot in sth, tie sth in a knot

surgeon: chirurgický uzelsurgeon's knot

smyčka: dračí smyčkabowline knot

uzel: uvázat uzelmake/tie a knot

sevřený: Mám sevřený žaludek.My stomach is in knots.

svírat se: Svírá se mi žaludek.I have a knot in my stomach., My stomach is in knots.

svíravý: svíravý pocit v žaludkuknot/hl. z nervozity butterflies in one's stomach

vázat: vázat co na uzeltie sth into a knot

gordický: rozetnout gordický uzelcut the Gordian knot

rozetnout: rozetnout gordický uzelcut the Gordian knot

zamotat se: zamotat se do toho do vlastních lží ap.tie osf in knots

knot: ambulantní uzelsquare knot