Hlavní obsah

company [ˈkʌmpənɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. společnost obchodní ap., firmapráv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostechekon. finance companypeněžní ústavekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezenýmekon. joint-stock companyakciová společnostekon. associate(d) companypřidružená společnostBrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán
  2. voj.rota armádní
  3. společnost dalších lidí

Vyskytuje se v

polite: polite society/companyvybraná/lepší společnost

repertory: repertory (company)repertoárová společnost

subsidiary: subsidiary (company)dceřiná firma/společnost, přidružená společnost

assurance: (life) assurance companyživotní pojišťovna

ballet: ballet companybaletní soubor

construction: construction companystavební společnost

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

estate: real estate companyrealitní společnost

hire: car hire companypůjčovna aut

insurance: insurance companypojišťovna

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

leading: leading companiespřední společnosti

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

logging: logging companytěžařská/dřevařská společnost

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu

parent: parent companymateřská společnost

policy: company policyfiremní politika

proprietary: AusE, SAfrE proprietary companyspolečnost s ručením omezeným

record: record companynahrávací společnost

registered: registered companyzapsaná obchodní společnost

registrar: BrE Registrar of Companiessprávce obchodního rejstříku, přen. obchodní rejstřík

related: ekon. related companypřidružená společnost částečně vlastněná

rental: car rental companypůjčovna aut

roofing: roofing companypokrývačská firma

sergeant major: company sergeant majorrotný

unlimited: unlimited companyspolečnost s ručením neomezeným

utility: utility companypodnik veřejných služeb

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

own: The company is owned by an American.Firmu vlastní Američan.

underfunded: The company is underfunded and understaffed.Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

dceřiný: daughter/pobočková subsidiary companydceřiná společnost

dělat: keep sb company, stýkat se s keep company with sbdělat komu společnost

konkurenční: rivals, rival companies, the competitionkonkurenční firmy

mateřský: parent companymateřská společnost

nadnárodní: multinational (company)nadnárodní společnost

nahrávací: record companynahrávací společnost

omezený: limited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.společnost s ručením omezeným

plátce: VAT registered companyplátce DPH

podnikový: company registerpodnikový rejstřík

půjčovna: car hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)půjčovna aut

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

rozchod: (Company,) dismiss!voj. Rozchod!

ručení: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

sídlo: (company) main office, adresa company addresssídlo firmy

služební: company carslužební auto

společnost: (joint-)stock companyekon. akciová společnost

stěhovák: BrE removal men, AmE movers, firma removal company, removerstěhováci

strategie: company policyfiremní strategie

těžař: oilman, dělník oil worker, firma oil companytěžař ropy

závodní: company canteen/AmE lunchroomzávodní jídelna

přední: leading companiespřední společnosti

působit: The company is active in the field of...Společnost působí v oblasti...

společník: keep sb company, keep company with sbdělat komu společníka

vůz: company carslužební vůz

vystačit: být soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own companyvystačit si sám

company: in company with sb/sthspolu, společně s kým/čím