Hlavní obsah

company [ˈkʌmpənɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. společnost obchodní ap., firmapráv., ekon. company lawfiremní právo, zákon o (obchodních) společnostechekon. finance companypeněžní ústavekon. limited liability companyspolečnost s ručením omezenýmekon. joint-stock companyakciová společnostekon. associate(d) companypřidružená společnostBrE Companies Houserejstříkový soud, obchodní rejstřík orgán
  2. voj.rota armádní
  3. společnost dalších lidí

Vyskytuje se v

polite: polite society/companyvybraná/lepší společnost

repertory: repertory (company)repertoárová společnost

subsidiary: subsidiary (company)dceřiná firma/společnost, přidružená společnost

assurance: (life) assurance companyživotní pojišťovna

ballet: ballet companybaletní soubor

construction: construction companystavební společnost

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

estate: real estate companyrealitní společnost

hire: car hire companypůjčovna aut

insurance: insurance companypojišťovna

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

leading: leading companiespřední společnosti

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

logging: logging companytěžařská/dřevařská společnost

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu

parent: parent companymateřská společnost

policy: company policyfiremní politika

proprietary: AusE, SAfrE proprietary companyspolečnost s ručením omezeným

record: record companynahrávací společnost

registered: registered companyzapsaná obchodní společnost

registrar: BrE Registrar of Companiessprávce obchodního rejstříku, přen. obchodní rejstřík

related: ekon. related companypřidružená společnost částečně vlastněná

rental: car rental companypůjčovna aut

roofing: roofing companypokrývačská firma

sergeant major: company sergeant majorrotný

unlimited: unlimited companyspolečnost s ručením neomezeným

utility: utility companypodnik veřejných služeb

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

own: The company is owned by an American.Firmu vlastní Američan.

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

underfunded: The company is underfunded and understaffed.Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.

akciový: akciová společnostjoint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLC

dceřiný: dceřiná společnostdaughter/pobočková subsidiary company

dělat: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

konkurenční: konkurenční firmyrivals, rival companies, the competition

mateřský: mateřská společnostparent company

nadnárodní: nadnárodní společnostmultinational (company)

nahrávací: nahrávací společnostrecord company

omezený: společnost s ručením omezenýmlimited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.

plátce: plátce DPHVAT registered company

podnikový: podnikový rejstříkcompany register

podnikový: podnikové autocompany car

půjčovna: půjčovna autcar hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

rozchod: voj. Rozchod!(Company,) dismiss!, příkaz k opuštění formace Fall out!

ručení: společnost s ručením omezenýmlimited liability company

sídlo: sídlo firmy(company) main office, adresa company address

sídlo: firma se sídlem v ...company with its registered office at..., sídlící v company based in ...

služební: služební autocompany car

společnost: ekon. akciová společnost(joint-)stock company

společnost: ekon. společnost s ručením omezenýmlimited liability company

společnost: dělat komu společnostkeep sb company, stýkat se s keep company with sb

společnost: vyhýbat se čí společnostiavoid sb's company

stěhovák: stěhováciBrE removal men, AmE movers, firma removal company, remover(s), AmE moving company

strategie: firemní strategiecompany policy

těžař: těžař ropyoilman, dělník oil worker, firma oil company

závodní: závodní jídelnacompany canteen/AmE lunchroom

přední: přední společnostileading companies

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

společník: dělat komu společníkakeep sb company

vůz: služební vůzcompany car

vystačit: vystačit si sámbýt soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own company