Hlavní obsah

circle [ˈsɜːkəl]

Vyskytuje se v

square: square the circlesloučit neslučitelné

eccentric: eccentric circlesvýstředné kružnice

study: study circlestudijní kroužek

upper: div. upper circlebalkon

bludný: přen. bludný kruhvicious circle

kroužkovaný: ling. kroužkované u ůu with a circle (on top)

kruh: kruhy pod očimaundereye circles, circles under the eyes

kruh: polární kruhpolar circle

kruh: kruhy společenská vrstvacircles, sphere(s)

kruhový: kruhový objezdBrE roundabout, AmE traffic circle

kružnice: vepsaná/opsaná kružniceinscribed/circumscribed circle

objezd: dopr. kruhový objezdroundabout, AmE traffic circle, AmE rotary

polární: polární kruhpolar circle

střed: geom. střed kružnicecentre of a circle

výseč: kruhová výsečsector of a circle

průměr: průměr kružnicediameter of a circle

kruh: začarovaný kruhvicious circle

pohybovat se: pohybovat se v začarovaném kruhube caught in a vicious circle

začarovaný: začarovaný kruh negativních následků ap.vicious circle