Hlavní obsah

surround [səˈraʊnd]

Sloveso

  1. obklopit, obklopovat, obehnatbe surrounded by sthbýt obklopený čímsurround soundprostorové ozvučení reproduktory rozmístěné kolem posluchače
  2. obklíčit

Vyskytuje se v

obehnat: obehnat zdíwall sth in, surround sth with a wall

obklíčení: být v obklíčení kohobe surrounded by sb