Hlavní obsah

surround [səˈraʊnd]

Sloveso

  1. obklopit, obklopovat, obehnatbe surrounded by sthbýt obklopený čímsurround soundprostorové ozvučení reproduktory rozmístěné kolem posluchače
  2. obklíčit

Vyskytuje se v

surround: surroundsokolí, (okolní) prostředí