Hlavní obsah

surround [səˈraʊnd]

Sloveso

  1. obklopit, obklopovat, obehnatbe surrounded by sthbýt obklopený čímsurround soundprostorové ozvučení reproduktory rozmístěné kolem posluchače
  2. obklíčit