Hlavní obsah

square [skweə]

Podstatné jméno

  1. čtverec, čtyřhran, čtverečeksquare betsázka na čtyři číslaon the squarev pravém úhlu, přen. čestně, rovně, slang. patřící mezi zednářeout of squarenašikmo, nakřivo, přen. neuspořádaně, bez systému
  2. náměstí
  3. pole, políčko šachovnice ap.
  4. (try) square úhelník
  5. of sth druhá mocnina čeho hodnoty

Vyskytuje se v

peg: a square peg in a round holečlověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkem

square: (try) squareúhelník

square off: square sth offučinit čtvercovým, ohranit co

bracket: square bracketshranaté závorky

kilometre: square kilometresčtverečních kilometrů

knot: square knotambulantní uzel

root: mat. square rootdruhá odmocnina

village: village squarenáves

in: in the street/squarena ulici/náměstí

čtvereční: square BrE metre/AmE meterčtvereční metr

druhý: square rootmat. druhá odmocnina

hranatý: square bracketshranaté závorky

metr: square/cubic metermetr čtvereční/krychlový

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

mocnina: square, second powerdruhá mocnina

na: squared, to the power of twona druhou

obsah: area of a squaregeom. obsah čtverce

odmocnina: square/cube/fourth rootdruhá/třetí/čtvrtá odmocnina

papír: lined/squared paperlinkovaný/čtverečkovaný papír

plošný: square/area unitplošná jednotka

pravítko: T-squarepříložné pravítko

uzel: square/reef/flat knotambulanční uzel

závorka: round/square bracketskulaté/hranaté závorky

mocnit: square sth, raise sth to the second powermocnit co na druhou

náměstí: in the squarena náměstí

tvar: square shaped, square in shapečtvercového tvaru

umocnit: raise sth to the power of two, square sthumocnit co na druhou