Hlavní obsah

squarely [ˈskweəlɪ]

Vyskytuje se v

peg: a square peg in a round holečlověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkem

square: (try) squareúhelník

square off: square sth offučinit čtvercovým, ohranit co

bracket: square bracketshranaté závorky

kilometre: square kilometresčtverečních kilometrů

knot: square knotambulantní uzel

root: mat. square rootdruhá odmocnina

village: village squarenáves

in: in the street/squarena ulici/náměstí

čtvereční: square BrE metre/AmE meterčtvereční metr

druhý: square rootmat. druhá odmocnina

hranatý: square bracketshranaté závorky

metr: square/cubic metermetr čtvereční/krychlový

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

mocnina: square, second powerdruhá mocnina

na: squared, to the power of twona druhou

obsah: area of a squaregeom. obsah čtverce

odmocnina: square/cube/fourth rootdruhá/třetí/čtvrtá odmocnina

papír: lined/squared paperlinkovaný/čtverečkovaný papír

plošný: square/area unitplošná jednotka

pravítko: T-squarepříložné pravítko

uzel: square/reef/flat knotambulanční uzel

závorka: round/square bracketskulaté/hranaté závorky

mocnit: square sth, raise sth to the second powermocnit co na druhou

náměstí: in the squarena náměstí

tvar: square shaped, square in shapečtvercového tvaru

umocnit: raise sth to the power of two, square sthumocnit co na druhou