Hlavní obsah

squarely [ˈskweəlɪ]

Vyskytuje se v

peg: a square peg in a round holečlověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkem

square: (try) squareúhelník

square: square the circlesloučit neslučitelné

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

square off: square sth offučinit čtvercovým, ohranit, zapravit do pravého úhlu co

bracket: square bracketshranaté závorky

kilometre: square kilometresčtverečních kilometrů

knot: square knotambulantní uzel

root: mat. square rootdruhá odmocnina

square: square betsázka na čtyři čísla

square: be on the squarebýt v pravém úhlu, přen. jednat čestně, slang. patřit mezi zednáře

square: out of squarenašikmo, nakřivo, šejdrem nikoli v pravém úhlu, přen. neuspořádaně, bez systému

square: square neckčtvercový výstřih

square: tech. square tube(s)jekl(y)

village: village squarenáves

in: in the street/squarena ulici/náměstí

square: I'll get square with him.Vyrovnám se s ním., Srovnám s ním účty.

čtvereční: čtvereční metrsquare BrE metre/AmE meter

druhý: mat. druhá odmocninasquare root

hranatý: hranaté závorkysquare brackets

metr: metr čtvereční/krychlovýsquare/cubic meter

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

mocnina: druhá mocninasquare, second power

na: na druhousquared, to the power of two

obsah: geom. obsah čtvercearea of a square

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninasquare/cube/fourth root

papír: linkovaný/čtverečkovaný papírlined/squared paper

plošný: plošná jednotkasquare/area unit

pravítko: příložné pravítkoT-square

uzel: ambulanční uzelsquare/reef/flat knot

závorka: kulaté/hranaté závorkyround/square brackets

mocnit: mocnit co na druhousquare sth, raise sth to the second power

náměstí: na náměstíin the square

tvar: čtvercového tvarusquare shaped

umocnit: umocnit co na druhouraise sth to the power of two, square sth