Hlavní obsah

metr

Vyskytuje se v

matter: mattersvěci, situace běh událostí

mind: mind over mattervítězství ducha nad hmotou

crux: crux of the matterjádro věci

end: end matterdodatky v knize

faecal: faecal matterstolice, výkaly

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

preliminary: polygr. preliminary matterúvodní stránky knihy

printed: printed mattertiskoviny, tiskopis(y), tištěné dokumenty

sea: 100 metrů nad mořem100 meters above sea level

subway: v metruon the subway

type: polygr. type mattersazba sazební tisková forma

a, an: 15 dolarů za metr$15 a metre

do: It doesn't matter.Na tom nezáleží.

in: Na délku to má dva metry.It has two meters in length.

double standard: měřit dvojím metremhave/apply a double standard

bez, beze: regardless, irrespective of sth, disregarding sth, jedno jak no matter howbez ohledu na co

čtvereční: čtvereční metrsquare BrE metre/AmE meter

krejčovský: krejčovský metr(tailor's) tape measure

metr: metr čtvereční/krychlovýsquare/cubic meter

mozkový: grey matteranat. šedá kůra mozková

neživý: inanimate matterneživá hmota

otázka: a matter of life and deathotázka života a smrti

plynný: in gaseous state (of matter)v plynném skupenství

prvotní: primordial matterprvotní hmota

předmět: subject matter/object of the agreement/contractpráv. předmět smlouvy

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

tuhý: solid state (of matter)tuhé skupenství

věc: matter/point of honour/AmE honorvěc cti

zajímavost: (just) as a matter of interest, jen informativně for the recordjen tak pro zajímavost

záležitost: private mattersoukromá záležitost

život: a matter of life and deathotázka života a smrti

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

být: What's the matter/going on?Co je? co chceš?, co se děje?

jádro: heart of the matter, sum and substancejádro věci

jakkoli: No matter how you do it.Ať to děláš jakkoli.

jednat se: What is it (about)?, What is the matter?O co se jedná? co mi chcete

jedno: It doesn't matter.To je jedno.

jít: What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?O co jde?

krát: 2 krát 3 metry3 metres by 2 metres

krychlový: 5 metrů krychlovýchfive cubic metres

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

metro: jet metremtake the AmE subway/BrE underground/tube

mít: It doesn't matter.To máš fuk.

na: Does it matter?, Who cares?Co na tom?

proniknout: get to the heart of the matterproniknout k podstatě věci

přece: It doesn't matter, does it?Na tom přece nezáleží.

převést: převést co na metryconvert sth into metres

s, se: What's the matter with him?Co s ním je?

sejít: It doesn't matter., It makes no difference.Na tom nesejde. nezáleží

vadit: Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.To nevadí.

záležet: It doesn't matter (at all).Na tom (vůbec) nezáleží.

hasnout: That's the end of the matter., That's it.Tím to hasne.

rozkrájet se: no matter how hard I try, not for the life of mei kdybych se rozkrájel

fact: as a matter of factvlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů