Hlavní obsah

Spojka

  1. (nepřímá žádost) to(aby, účel) so thatPospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.
  2. (jedno jak) no matter how, howeverpomocí složenin s ever: whenever, whatever, wherever ap.Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...
  3. (vyj. sloučení, vyloučení)ať je (to) ... nebobe it ... or

Vyskytuje se v

žít: kdo/co při skandování ap. long live sb/sth, long may sb live, up (with) sth/sb!ať žije

stát: no matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the costať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

: Let him go!Ať jde!

cokoli: Whatever you may think ...Ať už si myslíte cokoli ...

dařit se: Good luck!Ať se daří!

jakkoli: No matter how you do it.Ať to děláš jakkoli.

který: Whichever it is.Ať je to, který chce.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

pozor: Be careful not to break it.Dávej pozor, ať to nerozbiješ.

připomenout: Remind me to call him.Připomeň mi, ať mu zavolám.

říct: Tell him to stop.Řekni mu, ať přestane.

: Be off now!, Get off!Už ať jsi pryč!

vidět: Get lost.Ať už tě tu nevidím.

propadnout se: I'll be damned if ...Ať se propadnu, jestli ...

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.

be: Be it alcohol or drugs ...Ať je to alkohol nebo drogy ...

careful: Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

however: however big he isať je sebevětší

let: Let him go.Nechte ho jít., Ať (si) jde. propusťte jej

long: Don't be long.Ať ti to dlouho netrvá., Brzy se vrať.

may: Long may it continue.Ať to trvá dlouho.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

wherever: Wherever I go ...Kamkoli jdu ..., Ať jdu kamkoli.

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne

whoever: whoever wins the electionať vyhraje volby kdokoli

save: God save the king!Ať žije král!, Bůh ochraňuj krále!