Hlavní obsah

připomenout

Vyskytuje se v

anniversary: mark the 10th anniversary of sthpřipomenout (si) desáté výročí čeho

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

remind: Remind me to buy it.Připomeň(te) mi, abych to koupil.

připomenout: výročí ap. commemorate, vzpomenout na remember sth, zvěčnit na památku memorializepřipomenout si