Hlavní obsah

podotknout

Vyskytuje se v

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

observation: učinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout comake an observation about/on sth

remark: učinit poznámku o čem, podotknout comake a remark about sth