Hlavní obsah

upozornit

Vyskytuje se v

call: call attention to sthupozornit na co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

fore: bring sth to the forevynést do popředí co, upozornit na co talent ap.

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

wise: put sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...