Hlavní obsah

upozornit

Vyskytuje se v

call: upozornit na cocall attention to sth

focus: zavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na cobring sth into focus

fore: vynést do popředí co, upozornit na co talent ap.bring sth to the fore

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

wise: informovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čemput sb wise to sth

attention: obrátit čí pozornost na co, upozornit koho na coturn sb's attention to sth

point out: Rád bych upozornil, že ...I would like to point out that ...

upozornit: Budete upozorněni poštou.You will be notified by post.