Hlavní obsah

upozornění

Vyskytuje se v

upozornit: Budete upozorněni poštou.You will be notified by post.

bankruptcy: bankruptcy noticeupozornění na možnost (zahájení) konkurzu dlužníka

call: call attention to sthupozornit na co

cautionary: cautionary notevarování, upozornění (na nebezpečí) písemné

chevron: dopr. chevronsvodicí tabule, upozornění na prudkou zatáčku dopr. značení s řadou v sobě zanořených otočených V

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

fore: bring sth to the forevynést do popředí co, upozornit na co talent ap.

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

notify: get notified about/of sthdostat oznámení, být uvědoměn o čem, dostat upozornění na co

warning: a few days' warningupozornění několik dní dopředu

wise: put sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...