Hlavní obsah

attention [əˈtenʃən]

Podstatné jméno

  1. pozornostturn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na coMay I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komuattention spanmaximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.
  2. péče odborná ap.

Vyskytuje se v

draw: draw sb's attention to sthupozornit koho na co, obrátit čí pozornost k čemu

hold: hold sb's attentionudržet (si) čí pozornost

call: call attention to sthupozornit na co

claim: claim sb's attentionžádat si čí pozornost

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

garner: garner the attention of sbupoutat čí pozornost

grab: grab sb's attentionzískat čí pozornost

pay: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu

rapt: with rapt attentionuchváceně, fascinovaně naslouchat ap.

rivet: rivet sb's attentionupoutat čí pozornost

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu