Hlavní obsah

grab [græb]

Vyskytuje se v

grub: grub (up)rozrýt, rozhrabat co zem ap.

grub up, grub out: grub sth upvykopat, vyhrabat, vytrhat co rostliny, stromy

headline: hit/make/grab the headlineszískat/upoutat/mít velkou publicitu/pozornost (médií), dostat se na titulní stránky (novin)

smash-and-grab: smash-and-grab (raid)rozbití a vyloupení výkladní skříně

hold: catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co

mání: být k máníbe available/to be had, hovor. be up for grabs, na prodej be for sale, BrE be on sale

příležitost: chopit se příležitostiseize/grab the opportunity

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

za: Chytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.