Hlavní obsah

příležitost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šance) k čemu opportunity for sth, to do sth(šance) chancemít příležitost k čemuhave the opportunity to do sthpracovní příležitostjob opportunity, (volné místo) vacancy, openingvyužít příležitostiuse the opportunity, avail osf of the opportunitychopit se příležitostiseize/grab the opportunity
  2. (událost) occasionu příležitosti čehoon/at the occasion of sth

Vyskytuje se v

jedinečný: jedinečná příležitostunique opportunity

při: při příležitosti čehoat/on the occasion of sth

u: u příležitosti čehoat the occasion of sth

využít: využít příležitostiuse/make use of the opportunity

naskytnout se: Naskytla se příležitost ...An opportunity presented itself ...

promarnit: promarnit příležitostwaste/propást miss an opportunity

propást: propást příležitostmiss an opportunity

pačesy: popadnout příležitost za pačesyseize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with it

zloděj: Příležitost dělá zloděje.Opportunity makes the thief.

day: (neváhat a) chopit se příležitostiseize the day

equality: rovnost příležitostíequality of opportunities

grasp: chopit se příležitostigrasp the opportunity

jobless: (hospodářské) oživení bez pracovních příležitostí s přetrvávající nezaměstnanostíjobless recovery

leap: skočit po příležitostileap at the chance

occasion: využít příležitostitake occasion

op: (dobrá) příležitost k foceníphoto op

opportunity: propást/využít příležitostmiss/use the opportunity

rare: výjimečně, málokdy, zřídkakdy, při výjimečných příležitostechon rare occasions

use: využít příležitostmake use of an opportunity

get: kdykoliv mám příležitost ...whenever I get the chance ...

way: Naskytla se mi velká příležitost.A great opportunity came my way.

příležitost: mít příležitost k čemuhave the opportunity to do sth