Hlavní obsah

leap [liːp]

Vyskytuje se v

quantum: in sth fyz. kvantový skok, přen. ohromný pokrok v čem, čehoquantum leap/jump

day: přestupný denleap/bissextile day

leap of faith: risknout to, (nakonec) přijmout návrh ap. - i přes nejistotutake a leap of faith

přestupný: přestupný rokleap year, řidč. bissextile year

risknout: risknout tochance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the dark

bít: bít do očí být nápadnýstick/stand out (like a sore thumb), leap to the eye

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap.

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) save than sorry.

leap: skočit po příležitostileap at the chance