Hlavní obsah

day [deɪ]

Podstatné jméno

 1. den kalendářní, 24 hodinthe day before yesterdaypředevčíremleap/bissextile daypřestupný denthis day week(přesně) před týdnemname the dayurčit datum svatby, důležité události ap.by dayve dneby the daydenně, za denday of remembrancevýročí, památný denseize the day(neváhat a) chopit se příležitostipráv. days of gracediskreční dny, doba odkladupráv. without dayodročeno na neurčito
 2. přen.časy, dobaearly dayszačátek, počátky

Podstatné jméno

 1. day after day den co den, den za dnem
 2. in this day and age v dnešní době
 3. have seen better days mít (už) nejlepší za sebou, nebýt nejnovější, něco pamatovat oděv ap.
 4. call it a day zabalit to, skončit co, nechat toho
 5. carry the day publ.zvítězit, být vítězem
 6. has had its day mít to nejlepší za sebou, být za zenitem
 7. make sb's day hovor.udělat radost komu
 8. one day, some day, one of these days jednoho dne, jednou, někdy v budoucnu
 9. the other day nedávno, před nedávnem

Vyskytuje se v

break: úsvit, rozbřesk, svítáníbreak of day

court: příležitost říct svůj názorone's day in court

day: den co den, den za dnemday after day

Day-Glo: svítivá/reflexní/fosforová barvaDay-Glo (colour)

end: nakonec po zvážení všehoat the end of the day

evil: odkládat nepříjemné záležitosti donekonečnabe putting off the evil day

light: spatřit světlo světa, vzniknout, zrodit sesee the light of day

night: ve dne v nociday and night, night and day

now: každou chvíli, co nevidět, každým dnem ve velmi blízké doběany day now

number: čí dny jsou sečteny, kdo to má spočítáno blíží se konecsb's/sth's days are numbered

order: pořad dne jednání ap., voj. denní rozkazorder of the day

other: nedávno, před nedávnem, onehdy, tuhlethe other day

present: dnešek, současnost, dnešní dobathe present day

present-day: současnost, dnešekpresent day

rag: studentská veselice, majáles studentůrag (day)

rainy: schovat si co na horší časy myslet na zadní kolečkasave sth for a rainy day

Thanksgiving: Den díkůvzdáníThanksgiving (Day)

these: v dnešní době, v současnosti, dnesthese days

wonder: senzace s jepičím životema nine/one/seven-day wonder

after: pozítří, den po zítřkuthe day after tomorrow

alternate: každý druhý denon alternate days

armistice: Den příměří 11. listopad, konec 1. sv. válkyArmistice Day

atonement: Den smíření, Jom Kipur židovský sváteknáb. Day of Atonement

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

close: na konci dneat the close of the day

day care: denní stacionář pro senioryday care centre for elderly people

day-to-day: denní půjčka/výpomocekon. day-to-day accommodation

degree: den promoce, tech. denostupeň míra poklesu vnitřní teploty - náročnost budovy na vytápěnídegree day

delivery: (doba) doručení do 20 dníallow 20 days for delivery

halcyon: zlaté časyhalcyon days

heat: největší parno, nejteplejší část dnethe heat of the day

judgment: soudný denJudgment Day

long: po celý denthe whole day long

mail: den, kdy chodí poštamail-day

person: osobodenperson-day

remembrance: výročí, památný denday of remembrance

saint: Všech svatýchAll saints' day

second: každý druhý denevery second day

settlement: den plnění, zúčtovací denekon. settlement day

this: do dnes, do dnešního dneup to this day

warning: upozornění několik dní dopředua few days' warning

working: pracovní denworking day

yesterday: předevčíremthe day before yesterday

yore: (dávná) minulostthe days of yore

young: za mých mladých časů, za mladain my young(er) days

a, an: dvakrát dennětwice a day

and: dnem a nocíday and night

couple: za pár dnůin a couple of days

entire: celý denthe entire day

feel: Ten den bylo mrazivě chladno.It felt wintry cold that day.

fortnight: ode dneška za čtrnáct dníthis day fortnight

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

many: Kolik denně vykouříš?How many do you smoke a day?

much: Den skončil velmi podobně, jak začal.The day ended much as it began.

nice: Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).Have a nice day.

once: jednou denněonce a day

Rome: Všechno chce svůj čas.Rome was not built in a day.

time: mnohokrát za denmany times a day

tomorrow: pozítříthe day after tomorrow

what: Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.I tell you what, let's stay here another day.

winter: zimní denwinter's day

clear: jasný jako facka, nad slunce jasnějšíclear as day

fine: jednoho krásného dne někdy v budoucnuone fine day

save: zachránit situacisave the day

ambulantní: ambulantní pacientoutpatient, day patient/case

během: během dneduring the day, in the daytime, za dne by day

boží: Boží hod vánočníChristmas Day

co: den co denevery day, day in day out, day by day

den: dvakrát za dentwice a day

denně: třikrát denněthree times a day

denní: denní světlodaylight, light of day

dopředu: oznámení sedm dní dopředuseven days' notice

dveře: den otevřených dveříopen day

dvoufázový: dvojfázový tréninktwice-a-day training, training twice a day

hod: Boží hod vánoční/velikonočníChristmas/Easter Day

král: Tři královéThe Three Magi, svátek Epiphany, Three King's Day

kus: tři dny v kuse v tahuthree straight days, three days in a row

máj: První májMay Day

mateřský: mateřská školkakindergarten, nursery (school), day care centre for preschool children

matka: Den matekMother's Day

místnost: společenská místnostna škole apod. common room, v hotelu lounge, v nemocnici day room, sál assembly room

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

ob: ob den/týdenevery other day/week

plodný: plodné dnyfertile days

polární: polární noc/denpolar night/day

postní: postní denfast day

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

práce: Svátek práceLabour day

pracovní: pracovní den/dobaworking day/hours

průvod: prvomájový průvodMay Day parade

reflexní: reflexní barvyDay-Glo (colours)

rozkládací: rozkládací gauč v postelstudio couch, sofa-bed, day bed

smolný: smolný denoff/unlucky day

soudný: soudný denJudgement Day

svátek: Svátek práce/matekLabour/Mother's Day

svatý: círk. Všech svatýchAll Saints' Day

udělat: udělat radost komuplease sb, povzbudit cheer, hovor. make sb's day

velký: velký denbig day

všední: všední denweekday, working day, hl. AmE workday

vylodění (se): vylodění v NormandiiNormandy landing, přen. D-day

zlatý: zlaté časy, zlatý věkgolden days/age, kniž. halcyon days

celý: celý denthe whole day

dávný: před dávnými časy(long) long (time) ago, in times of old, začátek pohádky once upon a time, kniž. in days of yore

dnes: Kolikátého dnes je?What day is it today?

do: Bude to hotovo do pěti dní.It will be done within five days.

dobře: Měj(te) se dobře.Have a nice day.

hezky: Mějte se hezky.Have a nice day.

kalendářní: kalendářní den/týden/rokcalendar day/week/year

mít: To máme dnes hezky!What a beautiful day it is today!

mít se: Měj(te) se (hezky).Have a nice day.

náročný: Měl jsem náročný den.I had a hard day.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

péct se: Celý den jsme se pekli na slunci.We sweltered all day in the sun.

prospat: Většinu dne prospí.He spends most of the day sleeping.

průběh: v průběhu času/dne/rokuin the course of time/the day/the year

přes, přese: přes denduring the day, by day

půjčit si: Můžeme si půjčit auto za 50 dolarů na den.We can rent a car for 50 dollars a day.

rozednívat se: Rozednívá se.The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.

střídání: střídání dne a nocialternation of day and night

svítat: Svítá.The dawn/day is breaking., It's dawn., The sun is rising.

tah: tři dny v tahu v kuse(for) three straight days

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

výplata: den výplatypayday/pay day

vzít si: Vezmu si den volno.I'll take one day off.

za: třikrát za denthree times a day

zářivý: zářivý denshiny/shining/bright/slunečný sunny day

zdržet se: Zdržel se tři dny.He stayed for three days.

zkracovat se: Dny se zkracují.The days are getting shorter.

zvážit: Každý den se zvážil.He weighed himself every day.

obraz: být v obraze informovaný ap.be in the picture, be up to date/speed about sth, know the time of day, be in the swim of things

přijít si: přijít si na svéza vydané peníze get one's money's worth, hovor. get the bang for one's buck, mít pré ap. have a field day

spatřit: spatřit světlo světacome into existence, first see the light (of day), objevit se appear

starý: staré zlaté časythe good old days

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.