Hlavní obsah

někdy

Vyskytuje se v

budoucno: někdy v budoucnuat some time in the future

budoucnost: někdy v budoucnostiat some time in the future

dočkat se: Dočkám se někdy povýšení?Will I ever get promoted?

kolem: někdy kolem roku 1976somewhere around 1976

setkat se: Už jsme se (někdy) setkali?Have we met before?

skok: Přijďte někdy na skok.Drop in sometime.

: Už jsi tam někdy byl?Have you ever been there?