Hlavní obsah

ever [ˈevə]

Vyskytuje se v

ever more: (for) ever morenavždy, napořád, navěky

if: if everjestli (vůbec) kdy při zdůraznění u popisu

never: never evervůbec nikdy, za žádných okolností

hardly: hardly evertéměř nikdy, sotva kdy

present: ever-presentstále přítomný, všudypřítomný

since: ever sinceod té doby až doposud

had: Have you ever been had?Už tě někdy někdo napálil?

tardy: She was tardy as ever.Měla zpoždění jako vždycky.

ever: ever (before)kdy(koliv) předtím u srovnávání