Hlavní obsah

constantly [ˈkɒnstəntlɪ]

Vyskytuje se v

constant: elektr. constant voltagestálé napětí

constant: gravitational constantgravitační konstanta

constant: Planck/Faraday constantPlanckova/Faradayova konstanta

posměch: (stálý) terč posměchuobject of (constant) ridicule

ustání: bez ustáníincessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stopping

nejistota: žít ve stálé nejistotělive in constant insecurity

stálý: stálá teplotaconstant temperature

trvale: trvale rostoucí cenyconstantly rising prices

vytrvalý: vytrvalý déšťpersistent/constant rain