Hlavní obsah

regularly [ˈregjʊləlɪ]

Vyskytuje se v

regular: regularsstálé vojsko, pravidelná armáda

basis: on a regular basispravidelně

hour: keep regular hoursmít/udržovat si pravidelný denní režim hl. spánku ap.

regular: regular visitorstálý návštěvník

regular: by regular mailběžnou poštou

tetrahedron: regular tetrahedronpravidelný čtyřstěn

service: The car should be serviced regularly.Auto by mělo mít pravidelný servis.

běžný: běžnou poštouby regular mail

pošta: běžnou poštouby regular mail

pravidelný: v pravidelných intervalechat regular intervals

pravidelný: pravidelný letregular flight

pravidelný: geom. pravidelný trojúhelníkregular triangle

pravidelný: ling. pravidelné slovesoregular verb

řádný: řádné volbyregular elections

sloveso: (ne)pravidelná slovesa(ir)regular verbs

stálý: stálý zákazníkregular customer, patron

student: řádný studentregular student

zákazník: stálý zákazníkpravidelný a regular (customer), restaurace ap. patron

pravidelně: pravidelně cvičittake regular exercise