Hlavní obsah

řádný

Vyskytuje se v

denní: denní (řádné) studiumfull-time study

student: řádný studentregular student

liják: Je tam řádný liják.It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.

course: v řádném termínu, v náležitý/ve správný časin due course

due: datum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.due date

dutiful: řádná docházkadutiful attendance

term: porod v (řádném) termínubirth at (full) term

řádný: řádné volbyregular elections