Hlavní obsah

course [kɔːs]

Předložka

  1. in the course of sth v průběhu, během čehoin due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas
  2. be on course for sth být na správné cestě k čemu vítězství ap.They are on course for victory.Směřují k vítězství., Mají našlápnuto na výhru.

Vyskytuje se v

middle: middle course(zlatá) střední cesta

orientation: orientation (course)zaškolení, zapracování, (úvodní) instruktáž pro nové zaměstnance ap.

beginner: beginner's coursekurz pro začátečníky

collision course: be on a collision course with sthhrozit srážkou s čím, přen. hrozit střetem neshody ap.

holder: holder in due courseoprávněný nabyvatel/držitel

holiday: holiday coursesprázdninové kurzy

horse: horses-for-coursesúčelově upravený taktika, plán ap.

instruction: course of instructioninstruktážní kurz

justice: práv. pervert the course of justicebránit výkonu spravedlnosti

main: main coursehlavní chod jídla

matter of course: as a matter of course(zcela) samozřejmě, zcela běžně

meal: three-course mealjídlo o třech chodech

reaction: tech. reaction coursereakční průběh, průběh reakce

secretarial: secretarial work/coursepráce/kurz pro sekretářky

self-defence: self-defence courseskurzy sebeobrany

set: set course for sthnabrat kurz, (za)mířit kam vydat se jistým směrem

advanced: advanced coursekurz pro pokročilé

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

month: three-month coursetříměsíční kurz

register: I registered for English courses.Přihlásil jsem se na kurzy angličtiny.

golfový: golfové hřištěgolf course

hlavní: hlavní chod/jídlomain course

kurz: jazykový kurzlanguage course

kurz: školicí kurztraining course

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

předmět: povinný/volitelný předmětcompulsory/optional subject/course

překážkový: překážková dráhaobstacle course, vojenská též assault course

vydržet: vydržet až do koncezápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the course

chod: jídlo o třech chodecha three-course meal

průběh: v průběhu času/dne/rokuin the course of time/the day/the year

přihlásit se: přihlásit se do jazykového kurzuenrol on a language course

vývoj: vývoj událostícourse of events, zvrat ap. turn of events

začátečník: kurz pro začátečníkybeginner's course

zapsat: zapsat koho do kurzuenrol sb in a course

zapsat se: zapsat se do jazykového kurzuenrol in a language course

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course