Hlavní obsah

course [kɔːs]

Předložka

  1. in the course of sth v průběhu, během čehoin due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas
  2. be on course for sth být na správné cestě k čemu vítězství ap.They are on course for victory.Směřují k vítězství., Mají našlápnuto na výhru.

Vyskytuje se v

course: postup v určité situacicourse (of action)

middle: (zlatá) střední cestamiddle course

orientation: zaškolení, zapracování, (úvodní) instruktáž pro nové zaměstnance ap.orientation (course)

beginner: kurz pro začátečníkybeginner's course

collision course: hrozit srážkou s čím, přen. hrozit střetem neshody ap.be on a collision course with sth

holder: oprávněný nabyvatel/držitelholder in due course

holiday: prázdninové kurzyholiday courses

horse: účelově upravený taktika, plán ap.horses-for-courses

instruction: instruktážní kurzcourse of instruction

justice: bránit výkonu spravedlnostipráv. pervert the course of justice

main: hlavní chod jídlamain course

matter of course: (zcela) samozřejmě, zcela běžněas a matter of course

meal: jídlo o třech chodechthree-course meal

reaction: reakční průběh, průběh reakcetech. reaction course

secretarial: práce/kurz pro sekretářkysecretarial work/course

self-defence: kurzy sebeobranyself-defence courses

set: nabrat kurz, (za)mířit kam vydat se jistým směremset course for sth

advanced: kurz pro pokročiléadvanced course

get in: Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.I can't get in two more courses a week.

month: tříměsíční kurzthree-month course

register: Přihlásil jsem se na kurzy angličtiny.I registered for English courses.

golfový: golfové hřištěgolf course

hlavní: hlavní chod/jídlomain course

kurz: jazykový kurzlanguage course

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

předmět: povinný/volitelný předmětcompulsory/optional subject/course

překážkový: překážková dráhaobstacle course, vojenská též assault course

vydržet: vydržet až do koncezápasu, závodu ap. go all the way, go the distance, nepolevit ap. stay the course

chod: jídlo o třech chodecha three-course meal

průběh: v průběhu času/dne/rokuin the course of time/the day/the year

přihlásit se: přihlásit se do jazykového kurzuenrol on a language course

vývoj: vývoj událostícourse of events, zvrat ap. turn of events

začátečník: kurz pro začátečníkybeginner's course

zapsat: zapsat koho do kurzuenrol sb in a course

zapsat se: zapsat se do jazykového kurzuenrol in a language course

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course