Hlavní obsah

justice [ˈdʒʌstɪs]

Podstatné jméno

  1. spravedlnostadminister justicevykonávat spravedlnostJustice Departmentministerstvo spravedlnostisocial justicesociální spravedlnostsocial justice warriorsbojovníci za sociální spravedlnostpráv. pervert the course of justicebránit výkonu spravedlnostipráv. court of justicesoudní dvůrJustice has been served.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.
  2. of sth oprávněnost, opodstatněnost, správnost čeho požadavku ap.
  3. (spravedlivá) odměna, odplata, zadostiučinění
  4. práv.justicepráv. miscarriage of justicejustiční omyl

Vyskytuje se v

administer: práv. administer justicevykonávat spravedlnost

associate: práv. associate justiceřadový soudce nejvyššího soudu v USA

court: European Court of JusticeEvropský soudní dvůr

dispensation: dispensation of justicevýkon spravedlnosti soudní cestou ap.

failure: failure of justiceselhání justice

ministry: the Ministry of Justiceministerstvo spravedlnosti

obstruction: obstruction of justicebránění výkonu spravedlnosti

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

smírčí: smírčí soudceJustice of the Peace, magistrate

soudní: (Evropský) soudní dvůr(European) Court of Justice

spravedlnost: ministerstvo spravedlnostiMinistry of Justice, AmE Department of Justice

spravedlnost: dovolat se spravedlnostiget/obtain justice

výkon: výkon spravedlnostiadministration of justice

dovolat se: dovolat se spravedlnostiget justice

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done/served.