Hlavní obsah

justice [ˈdʒʌstɪs]

Vyskytuje se v

justice: postavit před soud, odevzdat spravedlnosti kohobring sb to justice

administer: vykonávat spravedlnost, spravovat soudnictvípráv. administer justice

associate: řadový soudce nejvyššího soudu v USApráv. associate justice

court: Evropský soudní dvůrEuropean Court of Justice

dispensation: výkon spravedlnosti soudní cestou ap.dispensation of justice

failure: selhání c!justicefailure of justice

ministry: ministerstvo spravedlnostithe Ministry of Justice

obstruction: bránění výkonu spravedlnostiobstruction of justice

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

smírčí: smírčí soudceJustice of the Peace, magistrate

soudní: (Evropský) soudní dvůr(European) Court of Justice

spravedlnost: ministerstvo spravedlnostiMinistry of Justice, AmE Department of Justice

výkon: výkon spravedlnostiadministration of justice

dovolat se: dovolat se spravedlnostiget justice

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done.