Hlavní obsah

spravedlnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nestrannost) justice, justness, fairness(systému ap. též) equity
  2. (právní normy) justiceministerstvo spravedlnostiMinistry of Justice, AmE Department of Justicedovolat se spravedlnostiget/obtain justice

Vyskytuje se v

výkon: výkon spravedlnostiadministration of justice

dovolat se: dovolat se spravedlnostiget justice

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done/served.