Hlavní obsah

spravedlnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nestrannost) justice, justness, fairness(systému ap. též) equity
  2. (právní normy) justiceministerstvo spravedlnostiMinistry of Justice, AmE Department of Justicedovolat se spravedlnostiget/obtain justice

Vyskytuje se v

výkon: výkon spravedlnostiadministration of justice

dovolat se: dovolat se spravedlnostiget justice

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done.

administer: vykonávat spravedlnost, spravovat soudnictvípráv. administer justice

dispensation: výkon spravedlnosti soudní cestou ap.dispensation of justice

justice: vykonávat spravedlnostadminister justice

ministry: ministerstvo spravedlnostithe Ministry of Justice

obstruction: bránění výkonu spravedlnostiobstruction of justice

spravedlnost: ministerstvo spravedlnostiMinistry of Justice, AmE Department of Justice