Hlavní obsah

spravedlnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nestrannost) justice, justness, fairness(systému ap. též) equity
  2. (právní normy) justiceministerstvo spravedlnostiMinistry of Justice, AmE Department of Justicedovolat se spravedlnostiget/obtain justice

Vyskytuje se v

výkon: výkon spravedlnostiadministration of justice

dovolat se: dovolat se spravedlnostiget justice

zadost: Spravedlnosti bylo učiněno zadost.Justice was done/served.

administer: práv. administer justicevykonávat spravedlnost

dispensation: dispensation of justicevýkon spravedlnosti soudní cestou ap.

justice: administer justicevykonávat spravedlnost

justice: Justice Departmentministerstvo spravedlnosti

justice: social justicesociální spravedlnost

justice: social justice warriorsbojovníci za sociální spravedlnost

justice: práv. pervert the course of justicebránit výkonu spravedlnosti

justice: Justice has been served.Spravedlnosti bylo učiněno zadost.

ministry: the Ministry of Justiceministerstvo spravedlnosti

obstruction: obstruction of justicebránění výkonu spravedlnosti