Hlavní obsah

court [kɔːt]

Podstatné jméno

  1. soud, soudní dvůrHe was in court for ...Byl u soudu kvůli ...court costssoudní výlohycourt of conciliationsmírčí soudcourt of bankruptcykonkurzní souddivorce courtrozvodový soudEuropean Court of JusticeEvropský soudní dvůrEuropean Court of Human RightsEvropský soud pro lidská práva
  2. soudní tribunál, členové soudu
  3. sport.hřiště na tenis, volejbal ap., kurt, dvorec
  4. dvůr královský

Vyskytuje se v

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

court: go to courtjít k soudu s požadavkem ap.

court shoe: court shoeslodičky dámské boty

ward: ward (of court)poručenec, svěřenec, chráněnec soudu nezletilý, svěřená osoba

arbitration: práv. court of arbitrationrozhodčí/arbitrážní soud

basketball: basketball courtbasketbalové hřiště

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

criminal: criminal courttrestní soud

ecclesiastical: ecclesiastical courtcírkevní soud

failure: práv. failure to appear in courtnedostavení se k soudu

file: court filessoudní spisy/akta

inn: BrE Inns of Court(čtyři) londýnské společnosti baristerů Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn, budova londýnské společnosti baristerů

inquiry: court of inquiryvyšetřovací soud

justice: práv. court of justicesoudní dvůr

lower: lower courtsoud nižší instance

papal: papal courtpapežská kurie

penal: penal law/courttrestní právo/soud

refer: refer a case to the courtpostoupit případ soudu

settlement: práv. out-of-court settlementmimosoudní vyrovnání

supreme: Supreme Courtnejvyšší soud

try: tried by courtprojednávaný soudem

warrant: warrant to appear (in court)předvolání k soudu, soudní obsílka

youth: práv. Youth Courtsoud pro mladistvé

dvůr: courtsoudní dvůr

jednací: soudní court room, konferenční conference roomjednací síň

mimosoudní: out-of-court settlementmimosoudní vyrovnání

odvolací: court of appeal(s), appeal/appellate courtpráv. odvolací soud

okresní: district/county council/court/libraryokresní úřad/soud/knihovna

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

příkaz: court orderpráv. soudní příkaz

soud: be in courtbýt u soudu

soudní: (European) Court of Justice(Evropský) soudní dvůr

spis: court files/recordssoudní spisy

stanný: court-martialstanný soud

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

ucházet se: court the favour of sb, dvořit se též court, woo sbucházet se o čí přízeň

vrchní: high courtpráv. vrchní soud

vyrovnání: judicial/out-of-court settlementpráv. soudní/mimosoudní vyrovnání

zemský: provincial courthist. zemský soud

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu