Hlavní obsah

ministry [ˈmɪnɪstrɪ]

Vyskytuje se v

ministerstvo: Ministry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Departmentministerstvo zahraničních věcí

náměstek: náměstek ministraundersecretary, hl. BrE permanent secretary, hl. CanE též v ČR deputy minister

obrana: the Ministry of DefenceMinisterstvo obrany

spravedlnost: Ministry of Justice, AmE Department of Justiceministerstvo spravedlnosti

školství: ministr školstvíMinister of Education, Education Minister

vnitro: Ministry of the Interior, BrE Home Office, v USA má zcela jiné kompetence Department of the InteriorMinisterstvo vnitra

zdravotnictví: Ministry of Healthministerstvo zdravotnictví

agriculture: Ministry of Agricultureministerstvo zemědělství

cabinet: ministr, člen vládycabinet minister

culture: ministr kulturyMinister of Culture

education: ministr školstvíMinister of Education

external: Ministry of External AffairsMinisterstvo zahraničí

finance: ministr financíthe Finance Minister

interior: ministr vnitrainterior minister

minister: ministr financífinance minister, minister of finance

ministerial: schůzka ministrů, ministerská schůzkaministerial meeting

ministry: the Ministry of Justiceministerstvo spravedlnosti

secretary: ministr obranyDefence Secretary

slate: Měl se stát za rok ministrem.He was slated to become a minister in one year.