Hlavní obsah

department [dɪˈpɑːtmənt]

Podstatné jméno

  1. oddělení, úsek, sekce, odbor, pracoviště odborné, vědecké ap.sales departmentobchodní odděleníaccounts departmentúčtárnapayroll departmentmzdová účtárna, mzdové oddělení
  2. ministerstvo, resort ministerskýBrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení
  3. katedra
  4. obor vědní ap.

Vyskytuje se v

accounting: ekon. accounting departmentúčtárna

biology: biology departmentkatedra biologie

complaint: complaints departmentreklamační oddělení, oddělení stížností

environment: BrE the Department of the Environmentministerstvo životního prostředí

history: history departmentkatedra historie univerzitní

housing: housing departmentbytový úřad

human resources: department of human resourcespersonální oddělení

interior: AmE Department of the Interiorministerstvo vnitra v USA má spíše kompetence našeho ministerstva životního prostředí

justice: Justice Departmentministerstvo spravedlnosti

lost property: lost property office/departmentztráty a nálezy

music: department of music, music departmentkatedra hudební vědy

outpatient: outpatient(s') department(oddělení) ambulance

payroll: payroll departmentmzdové oddělení

personnel: personnel departmentosobní oddělení

treasury: AmE Treasury Departmentministerstvo financí

wardrobe: div. wardrobe departmentkostymérna, sklad kostýmů, fundus

head: department headed by ...oddělení pod vedením ...

dům: obchodní důmdepartment store

lůžkový: med. lůžkové odděleníinpatient ward/department, ward block

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistry/AmE Department of Foreign Affairs, v Británii Foreign Office, v USA State Department

obchodní: obchodní důmdepartment store, velký (shopping) mall

osobní: osobní oddělenípersonnel department

spravedlnost: ministerstvo spravedlnostiMinistry of Justice, AmE Department of Justice

vedoucí: vedoucí odděleníhead of the department

veřejnost: oddělení pro styk s veřejnostípublic relations department

vývojový: vývojové oddělenídevelopment department